O Rosicích

RosiceRosice u Brna nejsou žádný zapadákov. Žije zde sice necelých 6000 obyvatel, ale díky své atraktivitě se neustále rozrůstají. Historicky jsou spádovým městem pro široké okolí, ve městě jsou všechny důležité úřady (občanské a řidičské průkazy, pasy, registr vozidel, úřad práce), státní i městská policie, pošta, Komerční banka a Česká spořitelna, supermarket Tesco, diskonty Lidl a Penny Market. V centru města je dlážděné náměstí s protáhlým středověký tvarem. Dominuje mu historická budova radnice, před ní stojí kašna se štikami (jedna je v městském znaku) a uprostřed náměstí najdeme rosickou kašnu se sochou slovanské bohyně Živěny.

Rosice u Brna
pohled na centrum města od jihu (Wikimedia, Miloš Dvořák)

Rosice leží 20 km západně od centra Brna v Boskovické brázdě na pomezí Českomoravské vrchoviny. Rosice jsou výborně dostupné z Brna jak integrovaným dopravním systémem, tak po dálnici D1. Centrum města s náměstím (Palackého nám.) a zámkem se rozprostírá na pahorku. Zejména od zámku jsou pěkné výhledy na jih do údolí říčky Bobravy, na železniční trať Brno – Jihlava. Na západ i na východ od města rostou lesy plné hub. Rosice jsou přirozeným centrem pro okolní obce, jsou obcí s rozšířenou působností pro 23 okolních obcí. V Rosicích je vcelku čistý vzduch s převažujícími západními větry a podnebí je spíše podobné Brnu než Vysočině.

Rosice_zamek_celek_wiki_Lucie Pauzova_2012
rosický zámek (Wikimedia, Lucie Pauzová)

Rosice, v 15. století poddanské město, později městys, byly povýšeny císařem Františkem Josefem I. roku 1907 na město a byl jim udělen znak. Od konce 19. století měla značný význam pro rozvoj města těžba černého uhlí v oblasti Rosicko-oslavanské uhelné pánve, která byla ukončena v devadesátých letech 20. století ve Zbýšově. Dominantou města je zámek na kopci nad soutokem řeky Bobravy s Říčanským potokem. Byl vybudován přestavbou gotického hradu na přelomu 16. a 17. století. Prvními známými majiteli hradu byli Bohuš a Hartman z Rosic, připomínaní na listině z roku 1259. Ve 14. a první polovině 15. století patřily Rosice Hechtům z Rosic, kteří měli ve znaku stříbrnou štiku v červeném poli, ta zůstala znakem města dodnes. Prvním z nich byl Hecht z Rosic kolem r. 1321.

radnice v Rosicích
rosická radnice (Wikimedia, Dendrofil)

Kromě zámku se mezi pamětihodnosti řadí budova radnice, která byla postavena v roce 1851 nákladem 13 000 zlatých. O sedm let později byla zvýšena její vížka a opatřena věžními hodinami za 700 zlatých, které darovala manželka Antonína Rahna. Rahnův palác, rodinný dům majitele Rosických uhelných dolů Antonína Rahna, stojí přímo naproti budově radnice a před zámkem. Pochází z první poloviny 19. století. Další připomínkou na tuto významnou rosickou rodinu je kaplička s rodinnou hrobkou z roku 1894 na rosickém hřbitově.

Uprostřed Palackého náměstí stojí starobylá kašna se sochou slovanské bohyně Živěny. Tato kašna společně se sochou byla zakoupena od města Brna na počest otevření prvního městského vodovodu a stojí zde od roku 1868. Na okraji náměstí u rosických schodů najdeme středověký pranýř hanby. Ten sloužil v 15. až 18. století rosickému hrdelnímu právu. Před popravou byl odsouzenec postaven na pranýř a uvázán ke kruhům. Rosickému hrdelnímu právu podléhalo 48 obcí. Pranýř byl umístěn před starou obecní radnicí. Hrdelní soud byl zrušen roku 1752.

rosický kostel
kostel sv. Martina (Wikimedia, Dendrofil)

Nejvýznamnějšími církevními památkami je kostel svatého Martina a kaple Nejsvětější Trojice. Děkanský a farní kostel sv. Martina se nachází na jižním svahu návrší pod zámkem. Románská okna ve věži svědčí o jeho stáří. Gotická sakristie pochází ze 13. století, severní kaple asi z poloviny 14. století. V 15. století byl přestavěn do gotického slohu, pozůstatky z tohoto období zdobí přední část kostela. Nejmladší částí kostela je jižní kaple postavená v období renesance. Hlavní oltář sv. Martina byl postaven roku 1768.

 

Rosice kaple nejsvětější Trojice
kaple nejsvětější Trojice (Wikimedia, Miloš Dvořák)

Kapli Nejsvětější Trojice nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Kaple je architektonicky velmi zajímavá. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným směrem východním a pobočnými oltáři v jihozápadní a severozápadní části. V prvním poschodí jsou umístěny dvě oratoře a kůr, na kterém dříve bývaly starobylé varhany. Ke kapli vede od Rosic lipová alej s 12 kamennými památníky. Památníky jsou zdobeny vtesanými symboly Křížové cesty. Půvabné návrší s kaplí je tradičním poutním místem. Pouť se koná každoročně na svátek Nejsvětější Trojice, který vychází na osmou neděli po Velikonocích.

Pokud Vás blíže zajímá historie města Rosice, ideální možností jak ji lépe poznat je projít se naučnou stezkou „Rosickou historií“ s dvanácti zastaveními. Můžete také zkusit virtuální prohlídku Rosic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *